پکینگ سرامیکی دما بالا

پکینگ سرامیکی دما بالا

پکینگ سرامیکی دما بالا

خرید ، فروش ، قیمت و مشخصات پکینگ سرامیکی دما بالا

پکینگ سرامیکی دما بالا مهمترین قسمت برج پر شده است و مسئول بالا بردن سطح دو مایعات است.
مصرف روزافزون این پکینگ سرامیکی منجر به تولید این محصول در انواع مختلف امروزه شده است.
برای انتخاب درجه حرارت بالا پکینگ سرامیکی ، همه عوامل موثر بر فرآیند باید متناسب با دوام و مقاومت شیمیایی در نظر گرفته شوند.
پکینگ سرامیکی برای افزایش سطح تماس جهت تسریع واکنشهای شیمیایی در برجهای پر شده از درجه حرارت بالا استفاده می شود. هنگام طراحی ساپورت ها با توجه به سطح تماس مورد نظر ، از انواع مختلف این قطعات استفاده می شود.
این قطعات در اشکال مختلف مانند قطعات استوانه ای (حلقه Raschig) ، زین ، زین ، شانه عسل ، توپی ، حلقه Pall و حلقه ضربدری تولید می شوند.
بسته بندی های سرامیکی از پایداری و مقاومت بسیار خوبی در برابر اسیدها و سایر محیط های تهاجمی برخوردار هستند. این مقاومت شیمیایی بالا به دلیل جذب کم آب این اجزا است. این قطعات همچنین در برابر فشار بالا و شرایط کار در دمای بالا بسیار مقاوم هستند. از بسته بندی سرامیکی در تولید اسیدها ، به ویژه اسید سولفوریک و در فرآیندهای شیمیایی با درجه حرارت بالا با محیط های تهاجمی استفاده می شود. این اجزا در برابر خوردگی کلیه اسیدها به جز اسید فلوئوریک و بیشتر مواد قلیایی مقاوم هستند.