پلی پروپیلن

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن

خرید ، فروش ، قیمت و مشخصات پلی پروپیلن

پلی پروپیلن مانند پلی اتیلن ، از خانواده پلی اولفینها است و تقریباً از مشخصات یکسانی برخوردار است و علی رغم برخی مزایای مقایسه ای ، قیمت بالاتر آن که تقریباً دو برابر قیمت پلی اتیلن است ، استفاده از آن را محدود می کند. این پلیمر در ورق ها و میله هایی با ضخامت و اندازه های مختلف موجود است.