پلی و نیلیدین فلوارید

پلی و نیلیدین فلوارید

پلی و نیلیدین فلوارید

خرید ، فروش ، قیمت و مشخصات پلی و نیلیدین فلوارید

پلی وینیلیدن فلوراید ، یا PVDF ، دارای تعدادی از خواص است که آن را به ویژه در کاربردهای خاص مزیت می بخشد. این پلیمر دارای مقاومت الکتریکی بسیار بالا و مقاومت در برابر شعله خوب است. با ترکیب این دو ویژگی به نظر می رسد که این پلیمر می تواند ماده مناسبی برای عایق بندی سیم های برق باشد. به خصوص سیم هایی که هنگام مصرف گرم می شوند. از این رو می بینید که از این ماده برای عایق بندی سیم های رایانه ای که با آنها کار می کنید نیز استفاده می شود. کابل های الکتریکی هواپیما با PVDF عایق بندی می شوند ، تقریباً تمام اجزای الکتریکی مورد نیاز برای جلوگیری از شعله هستند. همچنین از نظر شیمیایی مقاوم است ، به همین دلیل است که می بینیم PVDF در صنایع شیمیایی برای ساخت لوله ها ، بطری ها و ظروف ذخیره مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. چگونه در برابر اشعه ماورا بنفش واکنش نشان می دهد؟ PVDF نیز در برابر این مقاوم است. PVDF برای افزایش پایداری اشعه ماورا بنفش PMMA اغلب دوپینگ می شود. PMMA توسط اشعه ماورا بنفش آسیب می بیند ، بنابراین اگر می خواهیم خارج از PMMA پنجره درست کنیم ، باید آن را با PVDF فیوز کنیم.
یکی دیگر از ویژگی های جالب PVDF ماده پیزوالکتریک بودن آن است. این بدان معناست که وقتی در یک میدان الکتریکی باشد ، تغییر شکل می دهد. از آنجا که الکترون منفی بسیار بیشتری نسبت به کربن دارد ، اتمهای فلوئور الکترونها را از اتمهای کربن که به آن متصل شده اند ، جذب می کنند. این پدیده به این معنی است که گروه های CF2 موجود در زنجیره به دلیل بار جزئی منفی در اتم های فلورین و بار جزئی مثبت در اتم های کربن ، بسیار قطبی خواهند بود. بنابراین ، هنگام حضور در یک میدان الکتریکی ، گروه های CF2 قطبی می خواهند در جهت میدان قرار بگیرند و این باعث تغییر شکل نمونه می شود.
حال اگر آن را در یک میدان الکتریکی متناوب قرار دهید ، نوسان می کند ، ابتدا در یک جهت تغییر شکل می دهد و سپس در جهت مخالف. از این ارتعاش می توان برای ایجاد صدا استفاده کرد. در مورد بلندگوهای پیزوالکتریک بسیار قدرتمند نیز همینطور است.