پلیمر

پلیمر

پلیمر

خرید ، فروش ، قیمت و مشخصات پلیمر

پلیمر ABS این ماده در واقع آلیاژی از اکریلو نیتریل،بوتا دی ان و استایرن میباشد که بسته به درصد هر یک از این مواد ، ویژگی های متفاوتی پیدا خواهد کرد اما به طور کلی ترکیبی از مقاومت حرارتی و شیمیایی اکریلونیتریل،چقرمگی و مقاومت ضربه بالای بوتا دی ان و شفافیت و قابلیت ماشین کاری استایرن را دارا میباشد و در کل ماده ای با قیمت متوسط محسوب میشود
ABS دارای مقاومت حرارتی تا ۹۰ درجه سانتیگراد و به صورت میله و ورق عرضه میگردد.